آموزش

  • >
  • آموزش

آموزش

خدمات گروه ساختمانی آروین سازه به سه گروه اصلی دسته بندی می شود :
1-طراحی و ساخت 
2-نوسازی و بازسازی
3-طراحی داخلی
در رابطه با طراحی و ساخت به استحضار می رساند یکی از روش های همکاری با گروه ساختمانی آروین سازه قرارداد طراحی و ساخت می باشد که بعد از بازدید و مشاوره رایگان پلان اولیه را پس از عقد قرارداد به کارفرمای محترم ارائه می نماییم سپس با ارائه فایل 3D وارد فاز اجرایی کار خواهد شد 
در رابطه با نوسازی و بازسازی کلیه مراحل بعد از بازدید و مشاوره رایگان با هماهنگی و سلیقه کارفرمای محترم اجرایی خواهد شد .
در رابطه با طراحی داخلی کلیه موضوعات مطابق استانداردهای طراحی به اطلاع کارفرمای محترم خواهد رسید .