پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

 

بيش از شش سال از عمر شرکت آروین سازه  مي‌گذرد . طي ساليان گذشته ، تغييرات ساختاري اين شركت ، همه در راستاي رسيدن به مجموعه اي توانمند ، با ظرفيت اجرايي و عملياتي بالا بوده است.

 نگاه مديران ارشد و پرسنل شركت آروین سازه در همه حال با روحیه تکریم به شخص ارباب رجوع و استفاده از ایده ها و نظرات ایشان بوده است .

مهمترين دليل موفقيت هر مجموعه خصوصي ، بالا بردن كيفيت در ارايه خدمات مربوطه و اجراي تعهدات مختلف مجموعه خود می باشد .
در همين راستا، شركت آروین سازه پس از بالا بردن كيفيت در بخش‌هاي مختلف كاري و تقويت زيرساخت‌هاي مربوطه اعم از آموزش نيروي انساني استفاده از دانش به روز جهاني، ارتباط سازنده با شركت‌هاي بزرگ و برندهاي مطرح در زمينه‌هاي كاري مربوطه ، خريد امکانات و تجهیزات اجرایی مناسب ، ارايه خدمات مختلف در بهترين سطح كيفي، توانايي ويژه‌اي در بخش هاي دو گانه فعاليت هاي خود دارد و مي تواند اجراي پروژه‌هاي بزرگ را تضمين كند . امیدواریم كه ارتباط مستمر با اين سايت، زمينه‌اي باشد براي شناخت بيشتر شركت آروین سازه و ايجاد روابطي تازه با بخش هاي مختلف و متنوع ساختمانی در كشور، تا در مشاركتي سازنده، ضمن حفظ منافع كارفرما و پيمانكار، بيش از پيش با انديشه آباداني سرزمينمان ايران، در عملي دانش‌محور، كيفي و داراي استانداردهاي جهاني اين سازندگي را بيشتر محقق سازيم.